Działkowiec który złamał przepisy o składowaniu odpadów! Sprzątnij swoje odpady we właściwy sposób!!! Na etykiecie puszki po farbie jest opisany sposób jej utylizacji.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ ZASMIECANIA ALEJEK DZIALKOWYCH

POZOSTAWIANIA ODPADÓW POZA POJEMNIKIEM DO TEGO WYZNACZONYM! KAMERA UMIESZCZONA NA KONTENERZE WSKAŻE SPRAWĘ!