Nie ma zmiłuj TNIEMY PŁOTY

Dziś to jest 16.11.22r. Zasięgnąłem porady prawnej w rzeczonej sprawie wysokosci ogrodzeń na ogrodach ROD. Którą udostępnia organ główny PZD w Warszawie. Poruszyłem tam wszystkie postulaty stawiane przez działkowców. Odnoszących się do kondycji drzewek, prywatności, zmiany charakteru działek, corona virusa, zabezpieczenia mienia, i chęci posiadania przez działkowców wyższych ogrodzeń. Odpowiedź jedno znaczną jaką otrzymałem brzmiała tak. Regulamin jest regulaminem obowiązującym wszystkie Ogrody bez wyjątku. Każdy działkowiec który wstąpił w szeregi PZD powinien zapoznać się z regulaminem. I prowadzić swoją działkę regulaminowo. Ogrody powstały w celu integracji społeczności lokalnej, wypoczynku i relaksu. Nie są działkami prywatnymi budowlanymi, tylko dzierżawą części ziemi w celu odpoczynku i rekreacj od organu zarządzającego którym jest PZD. Na wyznaczonych w regulaminie zasadach. A zarząd lokalny ogrodów ROD. Winien pilnować regulaminu , reprezentować ogród na forum zewnętrznym i pomagać działkowcą w sprawach trudnych. Idąc tym krokiem wszystkie wcześniejsze próby poluzowania naszych działań uważam za nieważne. Musimy dostosować nasze ogrody. Do obowiązującego regulaminu. Dodam w tym miejscu że rozmawiałem telefonicznie z zarządem wojewódzkim. W którym usłyszałem że jeżeli będą widoczne zmiany i prace wykonywane na rzecz dostosowania ogrodu do regulaminu. Nie będą tak restrykcyjnie podchodzić do wyznaczonego nam czasu. Zachęcam więc do zmian i pracy na rzecz poprawy naszego ogrodu.