Zebranie działkowców z dnia 05.11.22r. w sprawie omówienia zaleceń z PZD po przeprowadzonej kontroli.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim działkowcą za tak liczne przybycie i udział w rozmowie o usunięciu nieprawidłowości i dostosowaniu działek do stanu regulaminowego. Rozumiem dobrze stanowisko działkowców. I w niektórych kwestiach je podzielam. W myśl jednak obowiązujących przepisów i regulaminów prawa działkowego. Działkowiec winien dostosować swoją działkę do istniejących przepisów PZD.

Dla przypomnienia umieszczamy aktualny obowiązujący regulamin ROD.

Dla przypomnienia w rzeczonej sprawie, podstawą naszych kłopotów i nie przestrzegania regulaminu jest nagminne i masowe łamanie przez nas działkowców,paragrafu 51 i 52 w całej swojej zawartości.

Wychodząc na przeciw doprowadzenia naszych ogrodów do stanu regulaminowego. Zarząd zorganizuje możliwość utylizacji odpadów zielonych powstałych w wyniku przycięcia roślinności rosnącej przy ogrodzeniach działek które przekraczają regulaminową wysokość. W postaci wystawienia pojemników na odpady zielone przy kontenerze gospodarczym. Które będą sukcesywnie przekazywane do utylizacji, w miarę zapełnienia. Przypominamy w tym miejscu, że odpady tam wkładane mogą stanowić jedynie masę zieloną tzn. liście, małe gałązki (poniżej grubości najmniejszego palca pocięte na kawałki nie dłuższe niż 5 cm.),rozdrobnione gałęzie. Zarząd zakupił Rozdrabniacz do gałęzi, który będzie można wypożyczyć wraz z kontenerem na odpady zielone. Chęć skorzystania z rozdrabniacza i dodatkowego kontenera na odpady zielone proszę zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do Prezesa ROD telefonicznie 579101012. Zwracamy się z gorącą prośbą o przykładanie wagi do prawidłowego rozdrobnienia i składowania odpadów zielonych. Ponieważ źle pocięte odpady będą kosztowały trzy razy więcej. Dlatego że w tedy zostaną odebrane jako odpady zmieszane a nie zielone. Dla tego też ponawiamy prośbę o rzetelne pocięcie odpadów. Odpady będą odbierane zgodnie z charmonogramem odpadów BIO. Pamiętajmy także o KATEGORYCZNYM ZAKAZIE WYNOSZENIA ODPADÓW DO POBLISKIEGO LASU! KAMERY PUŁAPKI JUŻ WISZĄ! A KARY ZA ZAŚMIECANIE LASU BARDZO WYSOKIE!

Po wysłuchaniu słowa działkowców w sprawie wysokosci ogrodzeń. Nie zadowolenia z obowiązującego regulaminu. Który nakazuje maksymalną wysokość ogrodzenia 1 metra. Biorąc pod uwagę zmieniającą się charakterystykę posiadania działki, w celach bardziej rekreacyjnych niż uprawowych. Szalejącej pandemi. Zapewnienia komfortu prywatności. A także zapewnienia bezpieczeństwa posiadającego dobra i urządzeń ogrodniczych przed kradzieżą. Zarząd ROD przychyla się do głosu działkowców których reprezentuje. I szuka rozwiązania zadowalającego wszystkie strony. Zmiana w wysokości ogrodzeń, pozbycie się drutów kolczastych i przycięcie bardzo wysokich drzewek na granicy działek jest nie unikniona. Ale nie powinna być tak nagła i raptowna ze względu na kondycję drzewek. Mianowicie zwracamy się z prośbą o skrócenie wysokości ogrodzeń i cykliczne przycinanie drzewek na granicy działki do osiągnięcia regulaminowej wysokości 1m.Przypominamy w tym miejscu o obowiązku posiadania przez działkę kompostownika.

Zakazie pozostawiania zwierząt na działkach.

Następną bardzo palącą i ważną sprawą jest zakaz wiazdu samochodami na teren ROD bez zezwolenia. Przypominam że droga biegnącą wzdłuż działek i lasu jest drogą wewnętrzną ROD. OBOWIAZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ WYKOZYSTYWANIA ALTAN OGRODOWYCH JAKO GARAŻ DO PRZECHOWYWANIA SAMOCHODU. W niedługim czasie stanie tam znak informujący o zakazie wiazdu i odcholowaniu pojazdów na koszt właściciela. Które bezprawnie będą stały na terenie ROD w miejscu do tego nie przeznaczonym. Informyjemy w tym miejscu że ROD AZOTY posiada wyznaczone miejsce postojowe przy budynku 11d.

Regulamin określa ściśle, zagospodarowanie działek i zabudowań które mogą się na nich znajdować. Działki które powinny zostać uporządkowane. Będą pod nadzorem Zarządu i skrupulatnie kontrolowane.

Artykuł w realizacji…